Global

พรุ่งนี้ ภาคอีสานอุณหภูมิลดลง1-2 องศา ภาคใต้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ระวังน้ำท่วม

ข้อควรระวัง

ในช่วงวันที่ 16 – 19 พ.ย. 66 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบน ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น และลมแรง สำหรับเกษตรกรควรระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

ส่วนประชาชนบริเวณภาคใต้ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม สำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วง

ส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 17 – 19 พ.ย. 66 นี้ไว้ด้วย

ออกประกาศ 13 พฤศจิกายน 2566 12:00 น.

การคาดหมายอากาศรายภาค ระหว่างวันที่ 13 – 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
 

พรุ่งนี้ ภาคอีสานอุณหภูมิลดลง1-2 องศา ภาคใต้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ระวังน้ำท่วม ภาคเหนือ

 • ในวันที่ 13 และ 16 พ.ย. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 – 30 ของพื้นที่ 
 • ส่วนในช่วงวันที่ 14 – 15 พ.ย. 66 มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง และอุณหภูมิจะลดลง 1 – 2 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิต่ำสุด 21 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.
 • บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8 – 15 องศาเซลเซียส
 • โดยในช่วงวันที่ 17 – 19 พ.ย. 66 อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 4 – 6 องศาเซลเซียส 
 • อุณหภูมิต่ำสุด 16 – 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม.
 • บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5 – 12 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • ในช่วงวันที่ 13 – 16 พ.ย. 66 อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 1 – 3 องศาเซลเซียส โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาค 
 • อุณหภูมิต่ำสุด 19 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 25 กม./ชม. 
 • บริเวณยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 13 – 17 องศาเซลเซียส 
 • โดยในช่วงวันที่ 17 – 19 พ.ย. 66 อากาศเย็นถึงหนาว กับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 5 – 7 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิต่ำสุด 14 – 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 – 32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม.  
 • บริเวณยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และ อุณหภูมิต่ำสุด 7 – 13 องศาเซลเซียส 

ภาคกลาง

 • ในวันที่ 13 และ 16 พ.ย. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 – 40 ของพื้นที่
 • ส่วนในช่วงวันที่ 14 – 15 พ.ย. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่
 • อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.
 • โดยในช่วงที่ 17 – 19 พ.ย. 66 อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 2 – 4 องศาเซลเซียส 
 • อุณหภูมิต่ำสุด 19 – 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 30  กม./ชม.

ภาคตะวันออก

 • ในวันที่ 13 และ 16 พ.ย. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 – 40 ของพื้นที่
 • ลมตะวันออก ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร
 • ส่วนในช่วงที่ 14 – 15 พ.ย. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่
 • อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 34 องศาเซลเซียส
 • ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร
 • โดยในช่วงที่ 17 – 19 พ.ย. 66 อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 2 – 4 องศาเซลเซียส 
 • อุณหภูมิต่ำสุด 20 – 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 32 องศาเซลเซียส
 • ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 – 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

กราฟิกแสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย

ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก)

 • ในช่วงวันที่ 13 – 16 พ.ย. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 – 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากทางตอนบนของภาคในวันที่ 15 – 16 พ.ย. 66
 • อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 34 องศาเซลเซียส
 • ลมตะวันออก ความเร็ว 15 – 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
 • ส่วนในช่วงวันที่ 17 – 19 พ.ย. 66 
 • ตอนบนของภาค : อากาศเย็นในตอนเช้า และอุณหภูมิจะลดลง 1 – 3 องศาเซลเซียส โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 – 30 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
 • อุณหภูมิต่ำสุด 21 – 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 33 องศาเซลเซียส
 • ตอนล่างของภาค : มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 – 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
 • อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 – 33 องศาเซลเซียส
 • ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20 – 40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2 – 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก)

 • มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 – 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ตลอดช่วง 
 • อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 34 องศาเซลเซียส
 • ในช่วงวันที่ 13 – 16 พ.ย. 66 ลมตะวันออก ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร
 • ในช่วงวันที่ 17 – 19 พ.ย. 66 ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 – 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 – 2 เมตร

กรุงเทพและปริมณฑล

 • ในวันที่ 13 และ 16 พ.ย. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 – 40 ของพื้นที่
 • ส่วนในช่วงวันที่ 14 – 15 พ.ย. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่
 • อุณหภูมิต่ำสุด 24 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 35 องศาเซลเซีย ลมตะวันออก ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.
 • โดยในช่วงที่ 17 – 19 พ.ย. 66 อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 2 – 4 องศาเซลเซียส 
 • อุณหภูมิต่ำสุด 20 – 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 30  กม./ชม.

ออกประกาศ 13 พฤศจิกายน 2566 12:00 น.

พรุ่งนี้ ภาคอีสานอุณหภูมิลดลง1-2 องศา ภาคใต้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ระวังน้ำท่วม พยากรณ์อากาศวันพรุ่งนี้ !! 
พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย 18:00 น. วันนี้ ถึง 18:00 น. วันพรุ่งนี้

ภาคเหนือ

มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่
ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ตาก 

กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และพิษณุโลก

อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส 

ลมตะวันออก ความเร็ว 5-15 กม./ชม. 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส 
โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ส่วนมากทางตอนล่างของภาค

อุณหภูมิต่ำสุด 20-22 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส 

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ภาคกลาง

มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่
ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรี นครสวรรค์ อุทัยธานี พระนครศรีอยุธยา 

กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม

อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส 

ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก

มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่
ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี และระยอง 

อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส 
ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม. 

ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก)

มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 

พัทลุง สงขลา และปัตตานี

อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. 

ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก)

มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
บริเวณจังหวัดระนอง พังงา และกระบี่

อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

กรุงเทพและปริมณฑล

มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่
อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียส 

ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม. 

พรุ่งนี้ ภาคอีสานอุณหภูมิลดลง1-2 องศา ภาคใต้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ระวังน้ำท่วม

ออกประกาศ 13 พฤศจิกายน 2566

Related Articles

Back to top button