Test

ดีวาลี เทศกาลแห่งแสงที่เปี่ยมด้วยมนต์ขลังและสีสันของชาวฮินดู

Diwali เทศกาลแห่งแสงที่เปี่ยมด้วยมนต์ขลังและสีสัน

เทศกาลดีปาวาลี หรือ วันดิวาลี  คือเทศกาลสำคัญของชาวฮินดู ซึ่งถือเป็นวันปีใหม่ของอินเดีย และเป็นวันบูชาพระแม่ลักษมีเทวี อีกด้วย 

วันดิวาลี  หรือ ดีปาวาลี หมายถึง วันแห่งแสงสว่าง ในวันนี้ชาวฮินดูจะทำการบูชาพระลักษมี ด้วยแสงไฟจากตะเกียงประทีป โดยจุดให้สว่างตลอดวันตลอดคืน พร้อมสวดมนต์บูชา ด้วยโศลกสรรเสริญต่าง ๆ รวมถึงการเอ่ยพระนาม 108 แห่งพระแม่ลักษมี เพื่อเป็นการยกย่องสรรเสริญและขอพรจากพระแม่ลักษมีเพื่อประทานความสมบูรณ์แก่ชีวิต

ดีวาลี เทศกาลแห่งแสงที่เปี่ยมด้วยมนต์ขลังและสีสันของชาวฮินดู

วันดีปาวาลี ยังเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวง นั่นหมายถึงเป็นวันแห่งความสุกสว่างของแสงจันทร์ พระจันทร์เต็มดวงในวันดีปาวาลีนี้ ถือเป็นการเต็มดวงครั้งแรกของปีใหม่ เรียกว่า “การติก อมาวาสยา” เป็นนัยยะว่า แม้ในความมืด แสงจันทร์ยังสว่างเฉิดฉาย  และการจุดประทีปนี้เป็นสัญลักษณ์ของแสงภายในที่ปกป้องความมืดมัว หรือสัญลักษณ์ว่าด้วยชัยชนะของความสว่างไสวเหนือความมืดมัว ในขณะเดียวกันก็ถือเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ด้วย

โดยในปีนี้ทาง เกษรวิลเลจ จะมีการทำพิธีสักการะประจำปี ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 และจะมีการเปลี่ยนเครื่องทรงพระแม่ลักษมี เป็น  “สีทอง” ซึ่งเป็นสีแห่งโชคลาภและการกำเนิดของสิ่งใหม่ๆ  ซึ่งนอกจากพระองค์จะช่วยประทานโชคลาภ ความมั่งคั่ง และความรักแล้ว สำหรับในช่วงเวลานี้ไปจนถึงปีหน้า ผู้ที่อยากมีบุตร  มีแนวโน้มที่จะสมหวัง รวมถึงผู้ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ด้วย

ดีวาลี เทศกาลแห่งแสงที่เปี่ยมด้วยมนต์ขลังและสีสันของชาวฮินดู

สำหรับ วัน Diwali ในปีนี้ ทางเกษรวิลเลจ จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าสักการะบูชา ตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 18.00 น.  

ขอขอบคุณที่มา :   We Love Ratchaprasong / minikar

Related Articles

Back to top button