Global

“จุมพล-วิรุฬห์” นำคณะอัยการคดีพิเศษ ร่วมทีม ปปง. ดูงานประเทศญี่ปุ่น

13 พฤศจิกายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น นายจุมพล พันธุ์สัมฤทธิ์ รองอัยการสูงสุด, นายวิรุฬห์ ฉันท์ธนนันท์ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษ, นายนิรันดร์ นันตาลิต อัยการพิเศษฝ่ายสำนักงานคดีพิเศษ, นายพณิชพงศ์ วัชรวดี เลขานุการสำนักงานคดีพิเศษ และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เช่น นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ประธานกรรมการ ปปง., นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ ปปง., พล.ต.ต.พุฒิเดช  บุญกระพือ ผู้บังคับการ ปอศ. และจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการกฎหมาย นำโดย ศ.(พิเศษ) กิติพงศ์  อุรพีพัฒนพงศ์, นายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน และนางรศยุพา มิคะเสน ผู้ช่วยผู้จัดการกลุ่มงานกำกับสมาชิกและการซื้อขาย ได้ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์และการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานด้านยุติธรรมของประเทศญี่ปุ่น  โดยทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (Stock Exchange of Thailand : SET) เมื่อระหว่างวันที่  4-8 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

Related Articles

Back to top button